بال های پرواز
وب لژیون همسفر خاطره (کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان)
درباره وبلاگ


ما همه برای خدمت و آموزش پا به حیات نهاده ایم . ابتدا ،آموزش سپس خدمت درست ،انجام بدهیم.
تا اینکه از این بندهائی که ما را به اسارت خود در آورده اند بتوانیم تک تک آنها را بگسترانیم و به جلو پیش برویم تا جایی که آموزگاری شویم برای افرادی که در بندها اسیر شده اند تا آنها را نجات بدهیم وبرای رهایی آنان تلاش نمائیم.
اما برای رهایی از چنگال اعتیاد به مواد مخدر، که مسافران مان اسیر آن شده اند و برای رهایی از دام هائی که مسافران و همسفران در آن اسیر گشته اند بایستی آموزش کافی در این زمینه ببینیم و سپس صبر را مد نظر داشته باشیم و در برابر سختیها و مشکلات استقامت و پایداری نشان دهیم تا به آن رهایی و آرامش نسبی دست یابیم و به نقطه ای جاری شویم که آغاز نمودیم.

مدیر وبلاگ : همسفر خاطره
سه شنبه 21 دی 1395 :: نویسنده : همسفر الهه

بنام خدا

چیزی اتفاق نمی افتد مگر اینکه خواسته ای توسط ما باشد وخواسته معقول و نامعقول ،فرمان صادر میشود ممکنه شخصی خواسته ای داشته باشد که به اعماق تاریکی برود ویا خواسته انتقام داشته باشد  به هر حال فرقی نمیکند وقتی فرمان صادر شد خواسته اجرا میشود....ادامه دارد


بنام خدا

چیزی اتفاق نمی افتد مگر اینکه خواسته ای توسط ما باشد وخواسته معقول و نامعقول ،فرمان صادر میشود ممکنه شخصی خواسته ای داشته باشد که به اعماق تاریکی برود ویا خواسته انتقام داشته باشد  به هر حال فرقی نمیکند وقتی فرمان صادر شد خواسته اجرا میشود.

شرایط را خواسته ها بوجود می آورند وبعد فرمان صادر میشود،تمام مسائل زمانی اتفاق می افتد که خواسته ای در ما باشد .در کنگره اعتقاد دارند که مطالب دو سردارند:

1.یک سر در درون ما است و2.سر دیگر در بیرون ما , محیط ،اجتماع ، بستر .

به سری که در درون ما است خواسته میگوییم  ؛ما در کنگره اعتقاد داریم اگر آن خواسته وجود نداشته باشد محیط با تمام قدرتش قادر نیست آن وضعیت را برای من بوجود آورد.

بعبارتی اگر درمن خواسته مصرف مواد مخدر نباشد ،اگر تمام نیروهای اجتماع ،تمام ساقی ها و مواد فروش ها با هم متحد شوند نمی توانند کاری بکنند که من مصرف کننده بشوم .

در درون انسان خواسته های نامعقول ویا ذرات ناخالص همانند براده های آهن هستند ، اگر براده های آهن در وجود انسان باشد وقتی تحت تاثیر آهن ربا یا مغناطیس قرار بگیرند یک نیرویی بوجود می آید «که همان حس است »آن کشش و جاذبه ایجاد میشود وحس انجام دادن ویا ندادن آن عمل را در من بوجود می آورد.

تزکیه وپالایش به این معنی نیست؛که وقتی آن کشش را احساس کنم و یا نیرویی را جذب کنم بایستم ونگاه کنم ومانند دربی میشوید که با زور وفنر آن را نگه میدارند و این نگه داشتن درب نیرو میخواهدو این نیرو وانرژی را نمیتوان ادامه داد ،بلاخره یک زمانی می رسد که انرژی ما تمام میشود و ما آن را رها میکنیم  و درست این است که شرایطی فراهم کنیم آن ناخالصی ویا براده های آهن را خارج کنیم وویا جنس آنها را عوض کنیم ...مثلا اگر آهن است تبدیل به مس شود واگر چنین کنیم اگر دیگر تحت تأثیر آهن ربا و مغناطیس قرار گرفتیم جاذبه بوجود نمی آید ونیازی پیدا نمکنیم برویم مواد مصرف نماییم و این دیدگاه کنگره درباره درمان اعتیاد که با روش تدریجی جنس یکسری از اینها را عوض و یکسری را هم خارج نمودیم و به جایی میرسیم که جاذبه وپتانسیل وجود ندارد و ما بدون زور مواد مصرف نمیکنیم .

حال اگر آن جاذبه وجود داشت چکار کنیم ؟

مجبور هستیم دائما مواد مصرف کنیم ویا خود را به پتانسیل دیگر که هم قدرت مواد باشد مشغول کنیم واز دست مار غاشیه به عقرب پناه ببریم  شخصی که میخواهد مواد مصرف نکند سمت مسائل جنسی ،قمار،مشروب،میرود وما این را بعنوان درمان نمیشناسیم .

ومثال شهر وجودی را زدند که اگر براده های آهن وذرات ناخالصی را مثل آدم هایی فرض کنیم که هر کدام خواسته ای نامعقول دارند و اتفاقی که می افتد ما آگاه نیستیم ولی این ذرات هر کدام آگاهی دارندو قانون اول : در جهان هر چیز چیزی جذب کرد       سرد سردی ،گرم گرمی

تمام هستی در وجود ما هم هست ،ذرات ناخالصی که خواسته مشترک دارند همدیگر را جذب میکنند.و اگر شرایط مهیا بود تشکیل ساختاری را میدهند واین ساختار در اول قدرت ندارد و ساختار فقط منفی نیست کنگره هم یک ساختار است و هدف درمان اعتیاد است.ساختارها با گذشت زمان وانجام یکسری کارها نیرومند میشوند و این ساختارها شروع به فعالیت میکنند و از روش هایی که ما به آن حقه مگوییم استفاده میکنندو با حقه ها فرمان عقل را در دست میگیرند و کار اصلی خود را آغاز میکنند.

هر انسانی در هر سطحی از دانایی که باشد قادر است یکسری مطالب را بفهمد و وقتی حقه ها شکل پیچیده تری بگیرند ما نمیتوانیم در مقابل آنها جواب بدهیم .

فرض کنید ساختاری در ما بوجود آمد و با حقه ها به خواسته خودبرسد و چند سالی از بوجود آمدن و اجرای فرمان  های آن گذشت ،هر فرمانیکه اجرا میشود مقداری انرژی بحساب آن واریز میشود و بعلت تشخیص نادرست ما فرمان های غلطی طول 10 سال اجراشد و در تمام قسمت ها این ساختار شعبه زده است و نیروهای را برای خود استخدام کرده است ،حالا وقتی شما متوجه شدید اعتیاد ،دروغ وهر ضدارزشی بد است اجازه نمیدهند شما آن را کنار بگذارید  وتازه انسان وارث یک دنیا حال خراب میشود .زمان در دنیای درون وبیرون متفاوت است وانسانی که 10 سال در تاریکی باشد انگار کشوری 500 سال در تاریکی سپری کرده است.

انسانی که سال ها درگیر اعتیاد بوده است وارث یک ساختار قوی بوده است که ذهن ،جسم نگرش ، تفکر و روحش را همه تحت نفوذ خود قرار داده است و کاری در مقابلش نمیشود انجام دادچون آنها یکسری قوانین برای خود دارند.

اگر انسان ساختاری را که در وجودش هست به زور سرکوب کند در قسمت های دیگر پخش میشود  در اعتیادش در مسائل زناشویی و جاهای دیگر پخش میشود فقط باید تغییر بوجود آورد . شما اگر میخواهید این ساختار را در درون خودتون حس کنید در سفر اول موقعی که میخواهید در جلسه حاضر شوید هزار دلیل ومانع پیش می آید که شرکت نکنید و کار ساختار است و اینقدر نیرومند است که در احساس شما تغییر ایجاد میکند وحس شما  را بکنگره و راهنما بد میکند وباید حواسمان جمع باشد.

حس اولین شروع بکار گیری قوه ی عقل است و عقل بعنوان ساختاری که فرمان صادر میکند کاملا تحت الشعاع حس است .

تفاوت عقل ها :

1.عقل جزئی ؛مسائل خیلی کوچک را تجزیه وتحلیل می کند.

2.عقل کلی؛مسائل بزرگتر را حل می کند.

اگر عقلی که رشد نکرده باشد بخواهد مسائل بزرگتر را حل کند قاطی میکند مانند وقتی که چرخ گوشتی خانگی که قادر است یک تا دو کیلو گوشت چرخ کند ولی اگر 500 کیلو گوشت را در این چرخ گوشت چرخ کنیم خراب میشود ومی شکند.

انسان باید دانایی خود را تقویت نماید و ظرفیت خود را افزایش بدهد ماهیت خیلی مسائل را تشخیص می دهد و میتواند مسائل بزرگتر را تجزیه وتحلیل کند.

ولی انسان نادان را هر  جایگاهی که به اوپیشنهاد میدهند قبول می کند .

عقل تحت تأثیر حس عمل میکند اگر عقل قوی داشته باشیم ولی حس آلوده باشد  تمام محاسبات ما اشتباه از آب در می آید .

ما باید روی 2 عدد کار کنیم :

1.دانایی خود را بالا ببریم.

2.حواسمان باشه حس مان آلوده نشود.

کسی که مواد مصرف میکند حس آلوده ای دارد و یک قسمت حس اشتباه کار میکند برای همین میگوییم سر خود را باسر راهنما عوض کنید.

درمان اعتیاد پیروز شدن بر نبردی بزرگ است . وشما با روش تدریجی میتوانید بر نیروی عظیم اعتیاد غلبه کنید وسقوط آزاد وترک های دیگر  حقه ی این ساختار منفی است ودر کنگره با 1. تفکر و تدبیر 2.پالایش حس 

تنها جایی بود که توانست اعتیاد را درمان کند.

کسی که در اوایل سفر هست بهتر است تا مجبور نباشد با اون دوستان ومکان ها رفت وآمد نکنند. زیرا حس هنوز امن نشده است.ولی هرچه بیشتر جهانبینی کار کنید در برابر حقه ها امن هستید ونیازی به مواد ندارید اگر خواسته ای هم باشد ضعیف است .

حس که آلوده بشود شما اطلاعات وارونه دریافت می کنید.

و در شهربازی کسی که روی زمین  در مسیر عادی راه برود دید درستی دارد اما شخصی که بر چرخ وفلک سواراست وبصورت دایره ای و انتقالی حرکت میکند  دید دیگری دارد شخص مصرف کننده هر چه بیشتر مواد مصرف کند سرعت چرخش بیشتر می شود و چرخ وفلک خیلی لذت بخش است  واگر در مورد حرکت افراد روی زمین از او سؤال کند ممکن است حرکت مستقیم را انتقالی و حرکت انتقالی را مار پیچ و دورانی را مستقیم ببیند و از نظر ناظر درست واز نظر کسی که مواد مصرف نمیکند  کاملا اشتباه است.

تازمانیکه سرعت چرخش کم نشود  دید او بهتر نمیشود ولی اگر حرکت را یکدفعه متوقف کنیم او دیگر چیزی نمیبیند.

در کنگره ما به قسمت درون کار داریم

واگر حس در انسان بوجود آید او را از حالت خنثی خارج میکند

ما قادر نیستیم محیط بیرون را تغییر دهیم  ولی اگر خود را تغییر دهیم نیروهای بیرون روی ما اثر نمیگذارد .

نکته :

جامعه وسیستم از چه تشکیل شده است ؟

اگر ما بعنوان جزء تغییر کنیم محیط وسیستم هم تغییر میکند  کسی که اعتیاد خود را درمان می کند و کمک راهنما شود  اول خود را درست کرده است وبعد چند نفر دیگر را راهنمایی میکند و درمان میکند .

اگر انسان خود را تغییر نداد واعتیاد خود را درست درمان نکند چیزی بدتر از اعتیاد در آن جایگزین میشود اول خوبه و از پاکی لذت میبرد ولی در ادامه چیزهای بدتر بوجود می آید.

نوع مطلب :
برچسب ها : سی دی حس،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 22 دی 1395 08:02 ق.ظ
خداقوت خدمت همسفران بالهای پرواز
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :