بال های پرواز
وب لژیون همسفر خاطره (کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان)
درباره وبلاگ


ما همه برای خدمت و آموزش پا به حیات نهاده ایم . ابتدا ،آموزش سپس خدمت درست ،انجام بدهیم.
تا اینکه از این بندهائی که ما را به اسارت خود در آورده اند بتوانیم تک تک آنها را بگسترانیم و به جلو پیش برویم تا جایی که آموزگاری شویم برای افرادی که در بندها اسیر شده اند تا آنها را نجات بدهیم وبرای رهایی آنان تلاش نمائیم.
اما برای رهایی از چنگال اعتیاد به مواد مخدر، که مسافران مان اسیر آن شده اند و برای رهایی از دام هائی که مسافران و همسفران در آن اسیر گشته اند بایستی آموزش کافی در این زمینه ببینیم و سپس صبر را مد نظر داشته باشیم و در برابر سختیها و مشکلات استقامت و پایداری نشان دهیم تا به آن رهایی و آرامش نسبی دست یابیم و به نقطه ای جاری شویم که آغاز نمودیم.

مدیر وبلاگ : همسفر خاطره
سه شنبه 17 اسفند 1395 :: نویسنده : همسفر سحر

به نام خالق زیبایی

روز دوشنبه مورخ 95/12/16 لژیون بالهای پرواز باحضور تعدادی از همسفران واستادی خانم خاطره با دستور جلسه لژیون راس ساعت 18:40 اغاز به کار نمود.پارامتر هایی که همه ما را به درمان ورهایی می رساند پارامتر زمان؛وتکرار مکرر موضوع می باشد. 
وقتی مشکل را مطرح می کنیم وجواب را صریحا ومستقیما از استاد لژیون دریافت می کنیم مانند ماهی گرفتن است. ولی وقتی که با گوش دادن سی دی و تفکر کردن واموزش گرفتن، ماهیگیری را یاد می گیریم. در قالب های همچون کتاب و سی دی و اموزش گرفتن ها بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.  
اوایل سر کوچکترین مشکلی به بن بست می رسیدیم ویا نمی دانستیم که چگونه حل مسئله کنیم ولی الان خودمان قادر به حل کردن مشکلات هستیم ونقطه تحملمان بالا رفته است. اگر از سمت همسفر با کمک راهنمای مسافر تماس گرفته  شود انها به هیچ وجه گوش نخواهند کرد. ودر واقع انها راهنمای درمان اعتیاد هستند و هیچ گونه دخالتی در امور خانوادگی همسفر ومسافر ندارند.  وما نمی توانیم حد مشق مسافرمان رابه کمک راهنمای مسافر دیکته و یاد اوری کنیم.  کمک راهنما هرچیزی راکه باید از مسافر من بداند بطور کامل می داند. کمک راهنما طرز رفتار مسافر؛ ظاهر؛ وبرخورد او را می بیند وحتی اگر مسافر نقاب بزند؛  ویا دو دره بازی و ریا کند؛ کمک راهنمای مسافرصدرصد متوجه می شود. زیرا خود او تمام این مسیر را طی کرده است. کمک راهنما کار خود را انجام می دهد ؛وتا خود مسافر حرفش را به کمک راهنمای خود نزند؛کمک راهنما هیچ کاری را برای مسافر انجام نمی دهد.  
برفرض مثال: من یک مسئله مهمی را برای کمک راهنمای مسافر بازگو میکنم؛ که شاید در درمان مسافرم خیلی تاثیر داشته باشد. مثلا: دیرامدن مسافر به منزل؛ رفیق بازی؛ گریز زدن و..... اما با این حال کمک راهنما متوجه می شود ولی کاری انجام نمی دهد چون یک مسافر خودش باید با کمک راهنمای خود صحبت کند و جویای حل مشکلاتش شود. چرا از هرشخصی کمک می خواهد وبه هر دری می زند برای کمک گرفتن الی کمک راهنمای خود!!!  
واگر من دخالت کنم سد راه در برابر درمان مسافرم شده ام . اگر هم درمان شود یک شخص ترسو وبی مصرف می شود. چون او عادت کرده است که همه نازش رابکشند وزوری به او راه حل بدهند. خودش باید کمک بخواهد و خودش گلیمش را از اب بیرون بکشد. مثل کودکی که تا گرسنه نشده اورا غذا می دهیم؛ تا خواب اورا نگرفته است اورا می خوابانیم و.....  و او عادت می کند قبل از اینکه هرچیزی را احساس کند همه چیز برایش اماده باشد. 
من باید اجازه دهم مسافری که زمان طولانی تمام حس هایش بسته شده بوده و تمام حس هایش در گرو مواد بوده است باز شود و متوجه شود که چه نیازی دارد وخودش به دنبال حل کردن مسائلش باشد و هیچ کمک راهنمایی به زور راه حل به رهجو نمی دهد. اگر شما صد روز هم سر جلسه لژیون حضور داشته باشید و حالتان خوب نباشد هرگز کمک راهنما به زور جویای حال شما نمی شود و حال شمارا نمی پرسد. پس وقتی به کنگره و کمک راهنمای خود ایمان پیدا کردی؛ با صحبت کردن  با او واموزش دیدن مشکلت حل می شود. و هرچیزی را با اراده وخواسته خودمان باشد و با همان اراده وخواسته به مرحله عملی شدن برسانیم ؛ می توانیم هرگونه مشکلی را حل کنیم. اگر کمک راهنمایی هم به تماس وصحبت شما گوش داد؛مطمین باشید به ایجینت ومرزبان اطلاع خواهد داد وکمکی که شما می خواستید در خفا به مسافر خود بکنید همه جا درز پیدا می کند و یک کار ضدارزشی انجام داده اید. این به ظاهر کمک شما اصلا ارزشی ندارد. کمک راهنما درنقش یک رباتیک نیست که هرچه مسافر یا همسفر بگوید را انجام دهد ویک طرفه به قاضی برود. هیچ کمک راهنمایی در جهت مخالف حرکت نمی کند. چون درکنگره یک سری مطالب درقالب اموزش وجود دارد به عنوان کتاب؛ سی دی؛که اموزش می دهیم؛وشما با اموزش گرفتن و عملی کردن به دنبال حل مشکلات خود باشید وراه حل راپیدا کنید. چون کمک راهنما نقش دادگاه خانواده را ندارد. این جا یک کمک راهنما با گوشت وپوست واستخوان خود تمام مشکلات شما را لمس و درک و تجربه کرده است واز طریق اموزش دادن؛ ماهیگیری رابه شما اموزش می دهد؛ نه اینکه ماهی را به دست شما بدهد.  
اقای مهندس می گوید:هرکاری راکه می خواهید انجام دهید در ابتدا پرس وجو کنید؛ بسنجید وبعد درنهایت دنبال کنید.  
ایا شما فکر می کنید که یک کمک راهنمای مسافر نمی داند که چه کاری را باید انجام دهد! ومنتظر تذکر دادن ما است!وتمام این مشکلات مختص مسافر من است و من باید تماس بگیرم و گوش زد کنم که راه حل چه مشکلاتی را بدهید! واو نمی داند که چه کاری را باید انجام داد؟؟؟ پارامتر هایی که همه ما را به درمان ورهایی می رساند پارامتر زمان؛وتکرار مکرر موضوع می باشد. 
منتظر نباشید که با یک یا دوبار تکرارموضوع مشکل حل شود. این تکرار زمان زیادی می خواهد وبا تکرار مکرر موضوع به هدف برسیم.  بدون این دوپارامتر هیچ چیزی در وجود ما نهادینه نمی شود.  اگر ما چیزی عجولانه بدست اوریم مطمین باشید به سرعت هم ازدست خواهیم دادویک شبه می خواهیم با نصیحت کردن به نتیجه برسیم که این موضوع غیرممکن است.  
اگر قرار بود کمک راهنما بطور خصوصی برای هر رهجو گفتگو کند وراه حل بدهد دیگر نیازی به برگزاری لژیون نبود؛ومانند مطب پزشک هرکسی به تنهایی مشکلش را می گفت و راه حل می گرفت ومی رفت. ما دور هم درلژیون هستیم وبه طور گروهی کار می کنیم. ما خواهران هم لژیونی هستیم تا با وجود هم قوت قلب بگیریم. نه این که از سیر تاپیاز زندگی شخصی یکدیگر را بدانیم وپا ازحریم یکدیگر فراتر بگذاریم. راز داری در لژیون یک مسئله مهم دیگر است وهمیشه می گوییم :هویت افراد در این مکان محفوظ است واین محیط را یک مکان امن می دانیم. ما درلژیون سفر اولی و سفر دومی داریم ولازم نیست که همه مشکلاتمان رابازگو کنیم؛ شاید شخصی ظرفیت شنیدنش را نداشته باشد وباعث دل مشغولی ودرگیری ذهنی او شود وباعث شود که قضاوت کند. ما باید بدانیم که چه حرفی راباید بزنیم وچه حرفی را نزنیم که این خود یک اموزش مهم است؛ که چگونه رفتارکردن را بیاموزیم . این اموزش باعث می شود که دیوار زندگی شخصی خودمان را بالا ببریم و اجازه ندهیم که کسی در زندگی وحریم خصوصی ما دخالت کند. ما یاد می گیریم که اعتماد کردن هم حد ومرزی دارد. خواهر های هم لژیونی باید هم دل باشند تا یکنفر به رهایی برسد.  ما در به رهایی رسیدن و درمان قطعی وچه در برگشت وخراب کردن سفر مسافر؛ همه ما دخیل هستیم. 

تهیه و نگارش گزارش : همسفر سحر


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 4 خرداد 1396 03:03 ب.ظ
استفاده کردیم از مطلب. مرسی دوست عزیز
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 02:39 ب.ظ
مطلب عالی بود! امیدوارم موفق باشی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :