بال های پرواز
وب لژیون همسفر خاطره (کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان)
درباره وبلاگ


ما همه برای خدمت و آموزش پا به حیات نهاده ایم . ابتدا ،آموزش سپس خدمت درست ،انجام بدهیم.
تا اینکه از این بندهائی که ما را به اسارت خود در آورده اند بتوانیم تک تک آنها را بگسترانیم و به جلو پیش برویم تا جایی که آموزگاری شویم برای افرادی که در بندها اسیر شده اند تا آنها را نجات بدهیم وبرای رهایی آنان تلاش نمائیم.
اما برای رهایی از چنگال اعتیاد به مواد مخدر، که مسافران مان اسیر آن شده اند و برای رهایی از دام هائی که مسافران و همسفران در آن اسیر گشته اند بایستی آموزش کافی در این زمینه ببینیم و سپس صبر را مد نظر داشته باشیم و در برابر سختیها و مشکلات استقامت و پایداری نشان دهیم تا به آن رهایی و آرامش نسبی دست یابیم و به نقطه ای جاری شویم که آغاز نمودیم.

مدیر وبلاگ : همسفر خاطره
سه شنبه 14 شهریور 1396 :: نویسنده : همسفر ندا

سخنان آقای مهندس دژاكام در سی دی از كار انداختن نقاط حساس

متن كتاب صفحه 126 : در مورد زنده شدن و یا بیداری سلولها باید بگویم ، این واكنشها در وجود شما بوده است و به همین جهت باید بیشتر توجه نمائید كه در نفس خود به منطقه سردسیر سر بزنید . میدانید كه انسان در سرما به حالِ ، بیحالی می افتد و كم كم سرما باعث بیحس شدن كلیه سیستمهای حیاتی و گاهی موجب توقف كامل حیات او میشود.


در اینجا اعتیاد به سرما تشبیه شده است ، میدانیم كه سرما باعث كاهش فعالیت بدن و تدریجاً كلیه نقاط بدن میشود . انسانها در اثر مصرف مواد مخدر و برخی دیگر در اثر انجام اعمال دیگر به خواب رفته اند . در ابتدا ما هیچ حسی نداریم ولی وقتی سفر تدریجی را آغاز مینمائیم یواش یواش این سلولها ، گوئی كه بیدار میشوند و زنده و دارای توان میشوند . مطلبی كه در اینجا مطرح است مثل این است كه خرگوش از خواب زمستانی بیدار میشود . وقتی مواد مصرف میكنیم در یك حالت كرختی و بیحسی خاص فرو میرویم ولی موقعی كه ازین حالت كرختی و بیحسی خارج میشویم ، تك تك سلولها زنده میشوند و خیلی از نیروهائی كه درون ما بوده شروع به بیدار شدن میكنند . اینجا میخواهد به ما بگوید كه وقتی این نیروها بیدار میشوند ، ما چگونه بایستی این نیروها را كنترل و نقاط حساس را از كار بیندازیم . البته  این مسئله فقط در مورد افراد مصرف كننده نیست ، در مورد بقیه افراد هم صدق میكند . خیلی از افراد هستند كه یك سری از نقاط حساس آنها در مرحله خوب و مفید است ولی ناگهان از كنترل خارج شده و حالت تخریبی و منفی پیدا میكند مثل حسادت . این حس تا آنجائی كه باعث ایجاد حس رقابت و حركت و جنب و جوش و میل به پیشرفت در ما شود خوب است ولی اگر باعث شود ما به شخصی كه به او حسادت میورزیم، خسارت وارد كنیم و باعث آزار و اذیت او شویم ، باید جلوی آن گرفته شود و این نقطه حساس از كار انداخته شود. از كار انداختن نقاط حساس كار ساده ای نیست ، خیلی كار سخت ، بغرنج و پیچیده ای است . اگر به فرض ، شخص نقطه ی حساسش حسادت باشد و بخواهد آنرا از كار بیندازد ، خیلی كار سختی در پیش دارد . هر نقطه حساسی كه شما در نظر بگیرید ، وقتی به نقطه قوی میرسد ، آنگاه از كار انداختنش بسیار مشكل و پیچیده میشود .یا مثلا دروغ گفتن ، پرخوری و ....... مانند نقطه حساس ما كه مصرف مواد بود و از كار انداختن آن واقعاً كار سخت و طاقت فرسائی بود .

اگر شما فكر كنید كه با پای صحبت روانشناسان و متخصصان نشستن میتوان آن نقاط حساس را به راحتی از كار انداخت ، سخت در اشتباه هستید .

دانستن خوب و عالی است ولی از دانستن تا به مرحله انجام و عمل رساندن ، فرسنگها راه است . مهم نحوه عمل و اجراست .    

باید ابتدا مكانیسم و چگونگی آن را دانسته و دوم اینكه حتماً مقداری پالایش لازم دارد . حتی اگر شخص به مرحله تزكیه و پالایش برسد و به انجام هم برساند و باز آن نقطه حساس ، پررنگ  شده و قوی شده و به سراغش بیاید ، خیلی خیلی مقابله و مواجهه با آن دشوار است. پس این تاَئید ، به این خاطر است كه این قضیه اصلا شوخی بردار نیست .

اولین و مهمترین وسیله دانائی است ، یعنی شخص به دانایی و هوشیاری رسیده باشد ، مثال : مثلا باجناق شما یك اتومبیل جدید و مدل بالا خریداری كرده باشد و شما نتوانید مانند او یك اتومبیل جدید بخرید ، حال نقطه حساس حسادت شروع به فعالیت میكند و دائما تصویری خیالی از اینكه باجناق شما با آن اتومبیل به شما پز میدهد را جلوی چشم شما می آورد و این تصویر در ذهن شخص دائم تكرار میشود ، تكرار میشود و دائم پررنگتر و واضحتر میشود و هر بار كه تكرار میشود ، یك حالت وسیعتر و گسترده تر به خود میگیرد و یواش یواش رنگی میشود و به آن چیزهای دیگر هم اضافه میشود . نورها و چراغها به تصویر اضافه میشود و یواش یواش صدا هم به آن اضافه میشود و شخص ناخود آگاه به این مسیر كشیده میشود .

حال ممكن است نقطه حساس مربوط به شخصی باشد كه میخواهد در طول سفر، برود و گریز بزند و میخواهد برود و بیشتر، مصرف كند و یا مثلا مصرفش تریاك است ، میخواهد كراك یا هروئین مصرف كند، این تصاویر به سرعت در ذهن شخص ، شروع به حركت و رقصیدن میكنند. شخص تریاك مصرف میكرده و یا هر چیز دیگر، و این تصویر گریز زدن و كشیدن كراك یا هروئین و لذتهای مصرف آن ، شروع میشود به تكرار شدن وبزرگ شدن . تا آنجا كه به شكل واقعی و واضح در می آید و صدا هم اضافه شده ، میگوید : اگر مواد مصرف كنی ،چه حالی و چه لذتی دارد و شروع میكند به توصیف كردن لذت حال واقعه ، چه مثبت باشد و چه منفی ، چه حسادت باشد و چه پرخوری ، چه سكس و چه مواد زدن ، چه كینه یا نفرت و یا هر چیز دیگر ، شروع میكند به بزرگ شدن و اگر شما ، اندازه گیری كنید ، میبینید كه ضربان قلب و رنگ چهره عوض میشود ، تنفس تغییر میكند ، مانند اشعه لیزر ، تكرار و تكرار میشود و یك دفعه مثل یك توپ یا تیر ، از چله كمان رها میشود . وقتی شلیك شد ، دیگر انسان را از پای درآورده و دیگر نمیشود جلوی آنرا گرفت .

اگر شخص در فكر گریز بوده ، لحظه شلیك ، لحظه ای است كه شخص مواد در دستش است و در حال مصرف است و دیگر كاری نمیشود كرد .بنابراین در اینجا ، این مكانیزم فقط با تصاویر ذهنی شروع میشود .

بنابراین اگر انسان به این سیستم تصویر ذهنی در وجود خود آگاه باشد و موقعی كه این تصاویر ذهنی بخواهند در ذهن شخص ، بزرگ و بزرگتر شوند ، در همان اول كار جلوی آن را بگیرد ،آن شخص در فرایند از كار انداختن نقاط حساس خود موفق شده است .      یعنی باید وارد این قضیه (ایجاد و تقویت تصویر ذهنی) نشود .مثل قلعه ای كه حصارهایی دارد و درب آن را  بسته اند كه دشمن وارد قلعه نشود ، تا موقعی كه وارد نشده ، میشود كاری كرد و جلوی دشمن را گرفت اما وقتی وارد شد ،كار بینهایت مشكل خواهد شد و تقریبا كار تمام شده است .

منظور ما از نقاط حساسی كه بایستی كاسته شود و یا از كار انداخته شود ، نقاط حساسی است كه به حالت افراطی درآمده است و الا در حالت تعادل ، ما مشكلی نداریم و به جای خودش پابرجاست ولی اگر بخواهد مخرب شود ، باید جلوی آن گرفته شود . همان اول كار كه تصویر میخواهد وارد ذهن شود باید جلویش گرفته شود ، یعنی شخص باید یك تصویر بدل در مقابل آن بسازد و البته این یك هنر است . مثلا تصویر كشیدن كراك ( مواد یا هر چیز دیگری) در ذهن می آید ،بلافاصله باید تصویر بعد از مصرف و سه ساعت نشئگی و بدبختی ها و خسارتهای وارده را جلوی آن قرار بدهیم . چه بحرانی بوجود می آید ؟ چه مشكلی پیش می آید ؟ چه چیزهایی را از دست میدهیم ؟ وغیره .... میتوان جای تصویر را با تصویر ذهنی مثبت عوض كرد مثل تصویر رهایی و تصویرهای مثبت دیگر.

اگر نتوانیم این تصاویر ذهنی نادرست و مخرب را با تصاویر ذهنی درست جابجا كنیم، آنگاه یك سناریوی وحشتناك در ذهن بوجود می آید و یك محشر كبری به راه می اندازد و تا بخواهید به خودتان بیائید ، نفستان را میبرد .

ما در كنگره ، با انجام عمل صحیح ، سعی در حل مشكل داریم و مسئولیت خودمان را خودمان به عهده میگیریم .

نقطه حساس برای هر شخص متفاوت است ، یكی دروغ میگوید ،یكی حسادت ، كینه ، نفرت، شهوت و ....... و در طول سفر این نقاط حساس بیدار میشوند .

به مواد اعتیاد آور ، مواد مخدر میگویند ، مخدر یعنی تخدیر كننده ، یعنی كرخت كننده ، بیحس كننده ، و در طول سفر این نقاط بیحس شده ، بیدار شده و از كرختی و بیحسی بیرون می آیند و بیدار میشوند كه یكی از این نقاط حساس ، نیرو و قوای جنسی است كه اگر شخص هوشیار نباشد ، میتواند باعث انحراف ، سقوط و برگشت شخص بشود . بنابراین باید بدانیم كه چطور و چگونه از این نیرو به طریقه صحیح و درست استفاده كنیم و الا تخریب ایجاد میكند و در جای دیگر به انسان ضربه وارد میكند . باید آنرا به حالت تعادل لازم برسانیم .

وظیفه هر شخص مسافر است که از این نیرو ( نیروی جنسی ) بطور درست و متعادل استفاده نماید تا از انرژی بالایی که این نیرو دارد در جهت ترمیم و بازسازی سلولهای مغز و دیگر اعضای بدن استفاده شود.

نوع مطلب : سی دی های آموزشی، 
برچسب ها : رهایی، اعتیاد، سی دی، بالهای پرواز،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 16 شهریور 1396 01:12 ق.ظ
خدا قوت به خانم ندا با این پشتکار و خدمت خالصانهانشالله خدمت در جایگاههای بالاتر را کسب و لذت ببرید [گل
خدا قوت به همسفران بالهای پرواز.
سه شنبه 14 شهریور 1396 10:11 ق.ظ
لایک عزیزم لایک خیلی خوب بودc
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :