تبلیغات
بال های پرواز - گزارش لژیون_خلاصه سی دی نقطه مشترک
 
بال های پرواز
وب لژیون همسفر خاطره (کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان)
درباره وبلاگ


ما همه برای خدمت و آموزش پا به حیات نهاده ایم . ابتدا ،آموزش سپس خدمت درست ،انجام بدهیم.
تا اینکه از این بندهائی که ما را به اسارت خود در آورده اند بتوانیم تک تک آنها را بگسترانیم و به جلو پیش برویم تا جایی که آموزگاری شویم برای افرادی که در بندها اسیر شده اند تا آنها را نجات بدهیم وبرای رهایی آنان تلاش نمائیم.
اما برای رهایی از چنگال اعتیاد به مواد مخدر، که مسافران مان اسیر آن شده اند و برای رهایی از دام هائی که مسافران و همسفران در آن اسیر گشته اند بایستی آموزش کافی در این زمینه ببینیم و سپس صبر را مد نظر داشته باشیم و در برابر سختیها و مشکلات استقامت و پایداری نشان دهیم تا به آن رهایی و آرامش نسبی دست یابیم و به نقطه ای جاری شویم که آغاز نمودیم.

مدیر وبلاگ : همسفر خاطره
شنبه 29 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : همسفر پریسا

به نام قدرت مطلق الله

 روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۴ لژیون بالهای پرواز با حضور همسفران عزیز واستادی خانم خاطره ودبیری خانم پریسا ودستور جلسه ادامه سی دی نقطه مشترک راس ساعت مقرر آغاز به کار کرد .
استاد:خداوند را شکر میکنم توفیق پیدا کردم تا در جمع شما باشم واز همه آموزش وانرژی بگیرم انشاءالله این انرژی وآموزش متقابل باشد واین تبادل انرژی به همه ما حس خوب بدهد

                                             

درابتدای جلسه استاد تاکید زیاد داشتند که در زمین ورزش حضور داشته باشیم زیرا این هم یکی ازپازلهای درمان ما است ونمیشود فقط روزهای دوشنبه در کنگره حضور داشته باشیم اما بقیه روزها نباشیم شاید رها شویم وخدمت هم بگیریم اما آن طوری که باید آموزش بگیریم وعمل کنیم نمیتوانیم .
همسفر مریم ح:یک سلول یک سلول است اما در ساختمان کل آن که توجه کنیم به فرمهای مختلف از نظر ظاهر در می آید اما دراصل آن که توجه کنیم یک چیز را می گوید سلول مثل یک حرف الفبا می ماندواین بستگی دارد که در کجا قرار بگیرد.مثل ن نارنج و نان هرکجا قرار بگیرد یک شکل وفرم ومفهوم خاصی میدهد انسان هم به همین شکل قراردارد...انسانها هم میتوانند همینطور باشند همه در واحد مثل همان سلول هستند ولی هر کدام بیان بک مطلب را ارائه میدهند حال متواند بیان مخرب یا سازنده باشد. وقتی میگوییم پی به ماهیت ببرید یعنی چه؟شناخت: موقعی به شناخت پی می بریم که کسانی که از نظر روحی و روانی تعادل ندارند آنها رابرگردانیم .آقای مهندس میگویند :کسی که استخوان پایش شکسته باشد میتوانیم آن را به شکل اول در آوریم  اما زمانی که استخوان ریزریز شود دیگر نمیتوانیم کاری انجام بدهیم . یا شخصی که بیماری سرطان دارد باید پی به ماهیت آن ببریم که چگونه این غده بوجود آمده وچگونه آن را درمان کنیم اما اگر غده در تمام بدن پراکنده شده باشد دیگر نمی شود کاری انجام داد. اگر ما بیماری که قابل علاج نیست را معالجه کنیم آن موقع شناخت پیدا میکنیم برای همین ما باید جهانبینی کار کنیم وبدانیم نفس چیست؟ وقتی که به ماهیت انسان پی ببریم وتلاش ادامه دار باشد آن موقع الهام فجور و تقوا میشود.

 همسفر وجیهه: به نظر من هر انسانی باید اول هدفش را مشخص کند وقتی هدف مشخص شد قطعا استارت آن را میزنیم وقتی استارت زده شد وارد مسیر میشویم حال میتواند مثبت یا منفی باشد ولی بهترین راه مسیر مستقیم است که انتخاب میکنیم مثل کسی که نوازندگی میرود وهدف دار تلاش میکند تا به نتیجه نهایی و هدف خود برسد .

استاد: خیلی از ما مشکل ساییدن زانو یا بدن درد داریم وقتی به پزشک مراجعه میکنیم و دارو برای ما تجویز میکند اما هیچ کدام اثر مثبت ندارد. آقای مهندس در سی دی های گذشته می گویند که خود بدن خودش را بازسازی میکند ولی کسی که استخوان آن ریز ریز شده باشد و چیزی که از بین رفته باشد را نمیشود کاری برایش کرد فقط ما دیگر نمی گذاریم از این بدتر بشود وقتی به دکتر مراجعه میکنیم ودارو تجویز میکند اینها فایده ای ندارد وقرصها نمیتواند استخوانی که از بین رفته را بازسازی کند فقط با مواد غذایی و ورزش مناسب با شرایط جسمی ما میتوانیم از پیشرفت بیماری پیشگیری کنیم ولی شکستن استخوان را میشود تعمیر کرد. وبا زمان و نوع تغذیه و ورزش خوب میشود

.همسفر مریم ح: وقتی تلاش ادامه دار شد آن موقع الهام فجور و تقوا انجام میگیرد بر فرض مثال وقتی یک همسفر شروع به حرکت میکند تا هم خودش به آرامش برسد وهم مسافرش درمان شود با حرکت وسعی وتلاش آن موقع الهام صورت میگیرد وبه او کمک ویاری می رسانند .سوال:چرا هسفر با آمدن به کنگره به او الهام نمیشود؟

همسفر ندا: شاید همان نیروهای بازدارنده هستند که به سراغ انسان می آیند وباید آموزش بالا باشد و روی آموزش کار کرده باشد تا در برابر این نیروهای بازدارنده مقاومت کند.

 همسفر وجیهه: وقتی به هدف اصلی نزدیک میشود و خواسته ات قوی است نیروهای بازدارنده بیشتر قوی میشوند و مانع حرکت ما میشوند.

 همسفرمریم ح: یعنی همان دانایی را به دانایی موثر تبدیل کنیم که از عدم رشد دانایی ما جلوگیری شود.

 استاد: مگر نمیگویند وقتی انسان در مسیر قرار میگیرد القاء مثبت صورت میگیرد و خداوند کمک میکند پس چرا در مسیر قرار میگیرند ولی یک جلسه می آیند ویک جلسه نمی آیند یا هر دفعه مشکل برایم پیش می آید ؟
چون نمی دانم در برابر نیروهای بازدارنده چگونه مقاومت کنم القاء خداوند تقوا است چون در مسیر ارزش قرار گرفتن ولی چرا من الهامات را نمی توانم دریافت کنم به خاطر چی هست وچرا صدای عقلم را نمیشنوم ؟به خاطر اینکه صدای عقل من بر نفسم نمیتواند غلبه کند ونفس من صدایش بلندتر است وشو شود را نتوانستم اجرا کنم . یعنی اون چیزی که دلم می خواهد قوی تر از عقل من است و عقل فریاد میزند این راه درست است وتو میتوانی با نیروهای بازدارنده چطور مقاومت کنی ولی چون خواسته های نفس آنقدر قوی هستند که صدای عقل شنیده نمیشود .

همسفر مریم ح: پس وقتی که چیزی به انسان الهام می شود در جای خودش مورد نیاز باشد آموزشها را میتوانیم بگیریم خوب است که نیازمند آموزشها باشیم اگر خود را نیازمند آموزشها نبینیم به نتیجه نمیرسیم مثل همین آموزشهای کنگره ، وادیها، سی دی ها ، اگر من احساس کنم که به این آموزشها احتیاج ندارم هرگز به نتیجه نمیرسم .

استاد:دقیقا همینطور است اگر احساس نکنیم و با خودمان بگوییم که حال من بد نیست وحتی با وجود اینکه به کنگره می آیم قبول نکنم که حالم بد است واگر فکر کنیم که این آموزشها مال ما نیست ونیاز را در خودمان نمی بینیم بر فرض مثال وقتی نگهبان واستاد صحبت میکنند شاید منظور من باشم . اگر این نیاز را در خودم نمی بینم چون هنوز خودمان را نشناخته ایم و فکر می کنیم که دیگران بیمار هستند ودیگران مشکل دارند .

 همسفر مریم ح: برداشت من از سی دی نقطه مشترک این است که قبل از آمدن به کنگره همیشه این  سوال برایم پیس می آمد که چرا این افراد سر راه ما قرار میگیرند همه اینها به خاطر یک نقطه مشترک بین ما وجود دارد

 استاد: حسهای مشترک در درون ما هست افرادی که در مسیر زندگی ما قرار میگیرند ما فکر میکنیم در حق ما ظلم شده وبی عدالتی است و چرا این مسافر ،این خانواده، همسایه وچرا این پدر نصیب من شده اینها به خاطر این است که من از صور پنهان خودم شناخت ندارم و نمی دانم لایه های درونی من چی هست و چون شناخت ندارم فکر میکنم که اینها همش بی عدالتی است ودر حق من ظلم شده و وقتی به کنگره می آیم و در مسیر آموزش قرار می گیرم و کمی شناخت نسبت به خودم پیدا میکنم متوجه میشوم که چقدر لایه لایه ضد ارزش در درون من بوده وهیچ کدام آنها را نمی دیدم و انگشتم به سمت دیگران بوده و هیچ وقت به سمت خودم قرار نمی دادم

 .نویسنده: مریم ح

دستور جلسه هفته آینده وادی نهم وسی دی شکوفه.

نوع مطلب : گزارش لژیون، 
برچسب ها : گزارش، لژیون، بالهی پرواز، درمان، نقطه مشترک، سی دی،
لینک های مرتبط :
شنبه 18 خرداد 1398 03:37 ب.ظ

Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Cheers
شنبه 29 اردیبهشت 1397 08:46 ب.ظ
سلام و خدا قوت به شما خواهرای گل هم لژیونیم که به من انرژی میدید وخدا قوت به خانم خاطره گلم که این خدمت زیبا را به من دادند
شنبه 29 اردیبهشت 1397 06:43 ب.ظ
سلام و خدا قوت به خانم مریم و خانم پریسا . موفق و پیروز باشید .
شنبه 29 اردیبهشت 1397 05:21 ب.ظ
ممنونم از خانم پریسا عالی بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :