بال های پرواز
وب لژیون همسفر خاطره (کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان)
درباره وبلاگ


ما همه برای خدمت و آموزش پا به حیات نهاده ایم . ابتدا ،آموزش سپس خدمت درست ،انجام بدهیم.
تا اینکه از این بندهائی که ما را به اسارت خود در آورده اند بتوانیم تک تک آنها را بگسترانیم و به جلو پیش برویم تا جایی که آموزگاری شویم برای افرادی که در بندها اسیر شده اند تا آنها را نجات بدهیم وبرای رهایی آنان تلاش نمائیم.
اما برای رهایی از چنگال اعتیاد به مواد مخدر، که مسافران مان اسیر آن شده اند و برای رهایی از دام هائی که مسافران و همسفران در آن اسیر گشته اند بایستی آموزش کافی در این زمینه ببینیم و سپس صبر را مد نظر داشته باشیم و در برابر سختیها و مشکلات استقامت و پایداری نشان دهیم تا به آن رهایی و آرامش نسبی دست یابیم و به نقطه ای جاری شویم که آغاز نمودیم.

مدیر وبلاگ : همسفر خاطره

بنام باری تعالی

لژیون بال های پرواز با حضور  14 نفر از همسفران وبه استادی کمک راهنمای عزیز لژیون شماره 14 کار خود را پیرامون دستور جلسه جهان بینی 1 آغاز نمود.

مطمئن باشید اون میزان انرژی که هزینه صرف مینمایید چند برابربه خودتان منعکس میشود.لیکن اگر از این مسئولیت سرباز نمودید...

 

لژیون بال های پرواز با حضور  14 نفر از همسفران وبه استادی کمک راهنمای عزیز لژیون شماره 14 کار خود را پیرامون دستور جلسه جهان بینی 1 آغاز نمود.

بازهم استاد برای مشارکت تأکید فرمودند و بعد اشاره کردند آیا به وبلاگ نظری انداختید؟

فرمودند هنوزهم دیر نشده است ازخدمتگذاران سایت به نحو احسن تشکرکنیدوازهمسفر الهه وبلاگ نویس لژیون تشکر وقدردانی انجام دهید.

مطمئن باشید اون میزان انرژی که هزینه صرف مینمایید چند برابربه خودتان منعکس میشود.لیکن اگر از این مسئولیت سرباز نمودید به حال خوشی دست پیدا نمیکنید، میبینید 2سال به کنگره می آیید ولی حال خوبی ندارید ووظیفه من اطلاع رسانی است ولی اگر انجام نمیدهیدومی آیید وبعد بهانه می آورید ومیگویید من نمیدانستم وواقعا فقط روزمرگی انجام داده ایدو فکر کنید اصلا برای چه هدفی به کنگره می آیید؟برای اینکه فقط مسافر به رهایی برسد ومن نقش کوچکی به دوش بکشم وفقط بگویم من همسفر او بودم،مطمئن باشید هر موقع برای اهداف والاتر وبرای خویش به کنگره قدم گذاشتید حتما به آرامش خوبی خواهید رسید..

همسفر آنیتا مدل پیشنهادی نفس را بشرح زیر بیان نمودند:

نفس را مانند شهر عظیمی در نظر بگیرید ،همانطور که ماهیت آدم های یک شهر کیفیت آن شهر را نشان میدهد ،خواسته های هر نفس هم ،جنس آن نفس را مشخص میکند؛خواسته های معقول وخوب مانند:راستی ،مهربانی، نیکی،گذشت و.....خوب کاملا مشخص است وقتی نفسی حاوی چنین ذرات وخواسته های معقولی باشد از چه کیفیت بالایی برخورداراست نسبت به نفسی که محتوای آن ذرات ضدارزشی مانند :دروغ ،جنگ،ریا،دعوا,....  باشد.مثال شهر آشوب که دارای افراد جنگجو ، دروغگویی بود که با زور وجنگ وقتل میخواستند قدرتمند شوند که بعد از گذر زمان از روی نقشه بطور کل محو شد ؛برعکس شهر آتن که حاوی افرادی هنرمند ،دانا وفیلسوف بود وپیام آنها برای کشورهای دیگر صلح وآرامش بود بعد از سالیان دراز همچنان پابرجاست.

استاد سؤالی فرمودند این قسمت شبیه کدام قسمت در سی دی فهم در کلام میباشد؟

همسفر آنیتا پاسخ دادند خوبی ها همیشه پایدار واستوار خواهند ماند ،مصحف شریف قرآن چون کلام راستین وساده وحق است بعد از گذر2000 سال هنوز برای ما مقدس وجدید وجذاب است.

سرکار خانم خاطره عزیز در پاسخ همسفران که گفتند ما از مشارکت ترس داریم؛فرمودند ترس یک درپوش وبهانه است ما اصلا به گذشته که ترس داشتیم کاری نداریم واکنون در کنگره در حال آموزش هستیم وآموختیم که ترس ،تفکر را میخورد، مثلا اگر در جنگلی باشیم وشیری به ما حمله کند ترس باعث میشود ما نتوانیم تفکر کنیم ویک راه نجاتی پیدا کنیم ویکجا می ایستیم وخوراک شیر میشویم،وقتی اتفاق ناگواری می افتد همان موقع باید به دل ترس بروید وچاره ای بیندیشیم تا بعد نادم وپشیمان نشویم و از واژه های اما واگر استفاده نکنیم.درواقع باید توی دل ترس بروید،هنگامی که در زندگی از واژه ترس استفاده میکنیم که مبادا اینطوری شود ،نکندچنین اتفاقی رخ دهد ونکند نکندها ؛در آینده نه چندان دور در زندگی شما واقعیت پیدا میکند زیرا شما باترس به خودتان تلقین میکنید

اینقدر تلقین میکنید که به واقعیت تبدیل میشود ،سپس میگویید دیدید گفتم چنین اتفاقی می افتد،بله اتفاق افتاد ولی از بس موج منفی فرستادید«درضمن خانم ها نسبت به آقایان امواج منفی قویتری ساطع میکنند»همین امواج مانند زنجیر دست وپای ما را میبندند وتنها راه حلش حرکت کردن است ،اگر چندین مرتبه سی دی ترس را گوش دهید ویادداشت بنمایید اما عملی نکنید فقط دانایی شما افزایش میابد وتأثیری ندارد.مثلا :شما از سوسک وحشت دارید اما مقاله ی زیادی در مورد فوایدش مطالعه میکنید متوجه میشوید خدا سوسک را آفریده است چون برای حیات مفیداست وکارهایی را انجام میدهد خلاصه دانسته هایمان را در مورد سوسک بالا میبریم ولی در همین حین اگر سوسکی را مشاهده نمایید از ترس به بالا میپرید وحتی فرار میکنید؛در واقع وقتی این علم را پیدا نمودی وپذیرفتید وبه موجودیت سوسک ایمان آوردید که در مرحله عمل هم درست برخورد کنید.در کنگره وادی اول تفکر ،دوم هم تفکروسوم وچهارم هم در مورد تفکر است اما از وادی پنج به بعد دیگر وادی عمل میباشد.در وادی 1 به ما فرصت داده میشود تا به گذشته تفکر کنیم ، که آیا تفکرات گذشته ما درست بوده است که اکنون هم ادامه دهیم و ما با آموزش ،متوجه شدیم که زمینه فکر کردن ما قبلا اشتباه بود،در حقیقت ما نمیدانستیم به چه چیزی وبه چه اندازه ای وچگونه تفکر کنیم اما شکر خدا امروز یاد گرفتیم ،برای همین وادی اول خیلی مهم است ومادر تمام وادی ها است.ما سی دی ها را نباید مانند قصه فقط گوش دهیم و با خودمان نجوا کنیم چقدر قشنگ آقای مهندس صحبت میکنند چقدر جالب؛حس وحال ما را توضیح میدهند همه این اظهارات صحیح است ولی ما بایدراهکار برای مشکلاتمان پیدا کنیم.

اگر من قرار است از کارهای غلطم دست بکشم که چه؟چرا دست کشیدی؟

مثلا مسافر در ترک های قبلی چرا ترک میکرد ؟ که چی؟مسافر ترک میکرد ومواد بدتری مانند متادون ،حشیش،تمچیزک وقرص های روان گردان جایگزین تریاک میشد وحال او خیلی بدتر میشد.اما در کنگره گفتند ما اون مواد را استفاده نمیکنیم وازجایگزینی که مشابه آن را در بدن تولید میشود ،استفاده مینماییم.

تا زمانی که از درون به جوشش وحرکت وتکاپو نرسید چیز دیگری فایده ندارد.پس با ترس مقابله کنید وفقط با آموزش وبالا بردن تفکر اجازه نمیدهید که هر ترسی بسراغ شما بیآید وبا مثبت شدن نگرش ودیدتان از ترس ها فاصله میگیرید .اگر مشارکت کنید وتپق بزنید ویا اشتباه صحبت کنید ،اشکالی ندارد ،در کنگره کسی ،دیگری را قضاوت نمیکند وکسی بصحبتهای شما نمیخندد وهمه ما آموزش دیدیم وبه دانایی رسیدیم که اگر به کسی خندیدیم،یه جایی روزی خود ما میشود که موقع سخنرانی در میان جمعیتی تپقی بزنیم وکسانی نادان پیدا شوند وبه ما بخندند.

همسفران پرسیدند ما از ترس اینکه قضاوتمان نکنند صحبت نمیکنیم ؟

استاد بعد از نظرخواهی فرمودند : شما دچار گره ی قدرت و منیت هستید و میخواهید همیشه بهترین حرفها را بزنید،وقتی میترسیم دیگران مارا قضاوت بکنند زیرا خود هنوز دیگران را قضاوت میکنیم.وقتی انسان نگاهش را تغییر بدهد دیگر جزئیات را نمی بیند.سپس استاد تقاضا نمودند مثالی بزنید تا بهتر متوجه بشویم :گفتند شبی با دوستم به پارک رفتیم دوستم گفت ببین اون خانوم چقدر طلا بخودش آویزان کرده است ،ولی برخی مردم حتی توانایی خریدن غذا را ندارند   اونموقع چطور او همه پولهایش را طلا کرده است؟

استاد در پاسخ فرمودند:میتوانستید در یک لحظه دیدخود را تغییر بدهید و زاویه ی فکر خود را عوض کنید،مثلا در جوابش می گفتید واقعا النگو به دستان او زیباست اما در دستان من زیبا نیست و تا وقتی در حسرت و قضاوت و فضولی در کار دیگران هستی یک دانه النگو هم قسمت تو نمیشود همیشه با دیدن یک بعد مثبت  قضیه و با تغییرنگاهتان موضوع را در یک آن عوض کنید و این درست نیست که وقتی دیگران غیبت می کنند خودم را اذیت کنم زیرا به من گفتند حاضر غایب باشم .

ما یاد میگیریم چیزهایی که زمانی برایمان ارزش بوده است حالا ضد ارزش و چیزهایی که ضد ارزش بوده است برایمان ارزش شود.به مرحله ای میرسید که اینقدر وادی تفکرت بالا میرود که اصلا نمیبینید و برایتان مهم نیست وقتی چیزی بی ارزش برایت مهم است که هنوز آن چیز برایتان ارزش باشد.

همسفر دیگری سؤال کردندمن  مدتی است وقتی غیبت میکنم ناراحت میشوم؟

استاد پاسخ فرمودند در پله اول احساس گناه پیدا میکنید وپشیمان میشوید ،در پله های دیگر سعی کنید مثلا اگر یکساعت وهرروز در جمعی قرار میگرفتید و آن ضدارزش را انجام میدادید ،پله پله حضورتان را در آن جمع کم وکمتر کنید تا اون عادت مزمن را ترک کنید مانند عادت مزمنی که مسافر های ما دچار آن شده بودند.وقتی ارتباط ورفت وآمدم را کاهش بدهم بیشتر وقت دارم به روح وروان خودم رسیدگی کنم ،با مهمانی رفتن یک جزئی از غذای روحم را تأمین میکنم ولی غذای روح ما با آموزش تأمین میشود .نفس ما گرسنه است ونیاز به غذا دارد وهم غذای فاسد وهم غذای مفیدمیخورد این بستگی به خودم دارد اگر به او غذا ،آموزش بدهم ؛بدانایی میرسم وتشخیص میدهم که چه کاری خوب وچه کاری بد است.اما اگر مثل قبل غذای فاسد باز هم  نفس از ضد ارزش ها سیراب میشود.

نفس اماره

همسفردیگری نفس اماره را بشرح زیرتوضیح دادند

کسی که در چنین مرحله ای قرار دارد نمیتواند درست وغلط را تشخیص بدهدواز انجام دادن کار اشتباه پشیمان نمیشود.

سپس استاد کامل کردند که این مرحله بین انسان وحیوان مشترک است،در این مرحله عموما

خواسته ها نامعقول میباشندوزیبا بنظر میآیندوخواسته های نفس اماره همه لذت بخش هستندومثل بعضی روستاها که مدام در حال جنگ نزاع میباشندو میخواهند با زور قدرت بگیرندوبا صلح وآرامش تبادل انرژی نمیکنند ،همانطوریکه آدم های هر شخص ماهیت آن شهر را نشان میدهند،ذرات نفس هم مرتبه آن نفس را مشخص میکند وبیشتر با جمله دلم میخواهد نفس اماره مشخص میشودوهمه چیزهای لذت بخش وهوس انگیز را میخواهدواتفاقا سیراب هم هست :زیرا هر آنچه دلش تقاضا کرده به او بخشیدند.

چه موقع نفس اماره گرسنه میشود؟

هرگاه دیگر به خواسته هایش پاسخ ندهیم نفس خلأ پیدا میکند ودر مرحله نفس لوامه تحت آموزش قرار میگیریم ومطالعه میکنیم در مورد ساده ترین ولی مهمترین چیزها .مانند:

مدل لباس پوشیدن،کفش استاندارد خریدن ،آداب غذا خوردن که تا بحال اشتباه انجام میدادیم  .

در این مرحله نفس اماره به زیباترین شکل به ما حقه میزندکه فلان کفشی را که با قیمت بالا تهیه کرده بودی واستاندارد نیست وبسلامتی شما آسیب میزند ،اکنون شما در مسیر آموزش قرار گرفتید ومطالعه کردید و تصمیم میگیرید این کفش را مورد استفاده قرار ندهید ،مرتبا نفس در گوش شما زمزمه میکند که ولی این کفش خیلی زیباست ،خیلی برای تو زیباست وبهت میاد ،مگر نمیگویند قناعت کنید خوب خیلی پول بابتش پرداختی استفاده کن ،حیف است .ولی تو با آموزش دانایی خود را بالا میبری ویاد میگیری درست است که برای این کفش هزینه کردی ولی باید در مورد سلامتی خودت قناعت کنی بدن شما میلیاردها میلیارد تومان ارزش دارد وباید مراقب سلامتی خود باشید و با این کفش بسلامتی خود آسیب میزنید وقناعت این نیست که هر چیز ضدارزشی را که دارید استفاده کنید که تمام شود .گاهی خانم ها سر سفره غذا همه حیف ها را میل میکنند و میگویند اسراف است،گناه دارد ؛باید آگاهییمان راافزایش بدهیم وبه اندازه نیازمان درخواست کنیم در اینصورت اسراف نمیشود؛نه اینکه زیاده خواهی کنیم وبعد مجبور شویم همه حیف ها را میل نماییم و من یاد میگیرم که نیازهای خود را به خوراک ،پوشاک،رفت وآمد بسنجم وبعد درخواست نمایم وزیادتر درخواست نکنم.

نفس لوامه

نفس لوامه همان نفس سرزنش کننده میباشد.

در این مرحله به تشخیص میرسم ومیدانم این عمل برای من مضر است واون ضدارزش را انجام نمیدهم.

ولی گاهی من توانایی اینکه اون ضدارزش را انجام ندهم را ندارم وشاید %40 را توانایی مقابله دارم ولی مابقی در حد دانایی است.

در نفس لوامه از کار اشتباهی که انجام میدهم پشیمان میشوم ونفس لوامه طیف های متعددی دارد گاهی یک فرد باانجام دادن یک قتل نادم وپشیمان میشود و فرد دیگر از اینکه صدایش را برای عزیزی بلندکند ویا پرخوری وکارهای کوچکتر پشیمان میشود. پله پله در این مرحله نفس ما کارهای خوبی انجام میدهیم واگر به قدرتی نرسیدید که با ضدارزشی مقابله کنیدبهترین کار اینست که حداقل سکوت اختیار کنید.

همسفری سؤال نمودند آیا مسافرهای ما تا آخر عمر باید آموزش ببینند؟

استاد در پاسخ فرمودند :حتی آقای مهندس فرمودند من بعد از گذر 17.18 سال همیشه به آموزش نیاز دارم ،دیگه وضع ما کاملا مشخص است ؛نه فقط مسافران ما بلکه تک تک انسان ها همیشه به آموزش نیازمندند.ما هیچ موقع نفس را از ذرات ناخالصی پاک نمیکنیم،اصلا ذرات ناخالصی لازمه رشد ما هستند وباید ذرات خالصی رشد نمایند وقدرتمند شوند تا در مقابله با ذرات ناخالصی موفق وپیروز شوند.

حتی انسان هایی که به کنگره نمی آیند با کتاب خواندن وشرکت در مجالس وکلاس های سخنرانی آموزش میبینند.

نفس مطمئنه

همسفر دیگری توضیح دادند:از اسمش مشخصه که از اطمینان برخواسته است.عموما خواسته ها در این مرحله معقول میباشدوبه خواسته های معقول پاسخ مثبت میدهند.

در مورد انبیاوامامان ما این تعاریف صدق میکند؛مثلا امام حسین«ع»وقتی به ایشان گفتند باید به آن مکان بروید با اینکه میدانستند چه سرانجام هایی دارد با اطمینان پذیرفتند.

در این مرحله ما اطمینان پیدا میکنیم به اینکه چه چیزی خوب ویا بد است.

این مرحله نفسانی بسیار دشوار میباشد وکم تر کسی به نفس مطمئنه دست میابد واگر کسی به چنین مرحله ای دست یافت  بسیار بسیار با ارزش است. اکثر ما در مرحله نفس اماره هستیم

 

استاد محترم با دعایی بمضمون زیر...


«دعا میکنم که به این دانایی برسیم که هر چه برای ما اتفاق می افتد عین عدالت است واصلا به اینکه بی عدالتی است وشاید عدالت در حق ما اجرا نشده است شک نکنید.》


 

کار خود را به پایان رساندند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 24 مرداد 1395 10:53 ب.ظ
سلام و خسته نباشید خدمت خواهر هم لژیونیم خانم الهه مطالب بسیار مفید بودند مرسی و با تشکر از خانم خاطره جهت توضیح مطالب
چهارشنبه 20 مرداد 1395 09:16 ق.ظ
سلام بهترین خوبین؟!؟
وب زیبایی دارید،ایشالا که همیشه موفق باشید.
میشه ازتون خواهش کنم از وب منم دیدن کنید و با هم تبادل لینک داشته باشیم
ممنونم و منتظرتونم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :